Какво значат термините, които чувате от зъболекаря си, но не разбирате

Време за четене: 5 минути
Print Friendly, PDF & Email

Често пъти се случва зъболекарите да говорят с понятия и термини, които за пациентите са загадка – неясни, плашещи думи със скрит смисъл. Истината е, че когато специалист в дадена област използва ежедневно термини, било то и съвсем базови, трудно може да ги замени с подходящо обяснение, което да е разбираемо за хората, дошли на консултация в кабинета му. Например на пациент, който предстои да започне своето ортодонтско лечение думата “канюла” или “пръстен” може да му е съвсем чужда, а за лекуващия лекар е повече от ясно какво има предвид.

От друга страна наблюдаваме, че поради спецификата на професията, а именно „Отивам на лекар, ще е неприятно и може да ме боли“, човешкият организъм започва да се настройва за тези усещания и преживяване. Когато  човек е при своя дентален лекар или дентален специалист (ортодонт, хирург и др.) , често пъти кима с разбиране на стола, а всъщност чува думи, които остават неразбрани и забравя да попита какво всъщност означава това, което чува.

За екипа на Ортос-Дент е от изключително значение пациентите да са спокойни и да разбират какво им предстои и по какъв начин ще се случи планираното лечение. За да бъдете информирани и спокойни по време на посещенията си, създадохме за Вас кратък речник с основни понятия, които вярваме, че ще Ви дадат повече яснота преди или по време на предлаганите от нас лечения – ортодонтско или терапевтично .

Общи понятия, свързани със зъбите, устната кухина и предлаганите от нас лечения:

 • Ортодонтско лечение – Лечение с цел предпазване (профилактика) или корекция на вече налични проблеми в подреждането и естетиката на отделни зъби, зъбните редици и съотношенията между горна и долна челюст; установява правилната функция на езика и други фактори като дишане например, имащи отношение към красивата усмивка и дъвкателната функция на зъбите и челюстите.
 • Терапевтично лечение – Лечение с цел предпазване (профилактика) или лечение на нарушена цялост на зъбните тъкани и естетиката – емайл, дентин, т.е. наличие на кариес както и неговите усложнения; процедури с цел заместване на липсващ/и зъб/и; почистване на зъбен камък и други.
 • Временно съзъбие – Наличие само на млечни (временни) зъби. Млечните зъби са 20 на брой.
 • Смесено съзъбие – Наличие на млечни и постоянни зъби.
 • Постоянно съзъбие – Наличие само на постоянни зъби.
 • Персистирал млечен зъб – Наличие на млечен зъб в зъбната редица, който би трябвало да е паднал и заменен с постоянен.
 • Небце – Твърд, вдлъбнат свод в горната челюст.
 • Палатинално – Откъм небцето.
 • Лингвално – Откъм езика.
 • Резци 2 централни горни и долни зъби и 2 странични горни и долни зъби, т.е. 2*4=8 зъба.
 • Кучешки зъби (канини) – 2 броя в горна челюст вляво и вдясно и 2 броя в долна челюст вляво и вдясно, т.е. 4 зъба.
 • Предкътници (премолари) – 2 почти еднакви зъба между кучешки и кътници, намират се горе и долу вляво и дясно, т.е. 2*4=8 зъба.
 • Кътници (молари) – По 3 зъба горе и долу, вляво и вдясно, т.е. 2*6=12 зъба.
 • Свръхброен зъб/зъби – Зъб/и в повече от нормалния брой за всяка челюст (може да е пробил или да не е пробил и да се установи наличието му при рутинна клинична консултация или с панорамна рентгенова снимка).
 • Липсващ/и зъб/и т.е. хиподонтия – Намален брой зъб/и,  поради липса на зародиш/и .
 • Ретиниран зъб/иЗадържан/и зъб/и в коста на челюста.
 • Ротиран зъб/изавъртян по оста си зъб/и.

Видове захапки:

 • Нормална (ортогнатна) захапка – Горните резци покриват 1/3 от долните резци. Горните странични зъби покриват долните. Съществуват специални правила за контакта на горен и долен 6ти зъб (1ви постоянен кътник) и горен и долен кучешки. Има и други специални параметри за определяне на ортогнатната захапка.
 • Обратна захапка (прогнатия, медиална захапка и др.)Долната челюст е пред горни резци (по-предно положение от нормата при ортогнатна захапка).
 • Дистална захапка (ретрогнатия и др.)Долната челюст е в по-задно положение от нормата при ортогнатна захапка. Нарича се още задна захапка.
 • Отворена захапка – Горни и долни зъби не се срещат (има разстояние помежду им).
 • Дълбока захапка – Прекомерно силно покриване на долните зъби от горните. Възможно е долните резци да опират в небцето зад горните резци.
 • ДиастемаРазстояние между централните резци.
 • Трема/и Разстояние/я между всички останали зъби в млечно или постоянно съзъбие.

** Моделите на зъби са пластмасови

Видове рентгенови изследвания:

 • Сегментна рентгенова снимка (ретроалвеоларна) – изображение на един или малка група зъби.
 • Панорамна рентгенова снимка (ортопантомография) – рентгеново изображение на зъбите от горна и долна челюст и околните структури .
 • Скенер /томография/3D изследванетриизмерно изображение на зъбите и околните костни структури.

Видове апарати и термини, свързани с тях, за които може да чуете по време на лечението Ви:

 • Отпечатък – В ортодонтската практика е необходимо вземането на зъбен отпечатък, за да направим измервания, които помагат в обяснението на конкретните проблеми на пациента. Отпечатъците дават важна и необходима информация на лекуващия лекар за правилната диагноза (заедно с рентгеновите снимки и други изследвания), служат като елемент в пълното дентално досие.
Отпечатък

Отпечатък от зъбните редици се взима със специална за целта кремообразна паста и форми (отделни за горните и долни зъбни редици) от метал или пластмаса, в които се поставя пастата.

По-модерен начин за отпечатъци е сканирането на зъбните повърхности със специална камера. Отпечатъци се взимат и при изработване на други елементи в терапевтичния кабинет на Ортос-Дент център, които ще обясним по-конкретно в следваща публикация.

 • Разширителна небна пластинка – По-известна като “скоби”, “телчета” или “апаратче”. Има за цел да разширява в горна челюст, да наклонява зъб/и и други.
Небна пластинка
 • Брекет – Малък, често метален елемент (може и да е керамичен) , който се закрепя върху зъбите.
Брекети
 • Лигатура – Силиконово пръстенче, което закрепя дъгата към брекета. Може да бъде и метална. 
Лигатури
 • Дъга – Изработена е от различни сплави. Тя обхваща и свързва всички зъби чрез брекетите.
Дъги
 • Пръстен/канюла – Залепя се на кътните зъби (молари). Пръстенът задържа дъгата, а може към него да се закачат и допълнителни елементи и апаратчета. Докато за канюлата се закача само дъгата.
 • Мини импланти – Временна опора, поставена между зъбите, чрез която постигаме зъбни премествания, които са невъзможни с конвенционалните методи каквито например са междучелюстните ластици.
Мини имплант
Мини имплант
 • Междучелюстни ластици – Служат за коригиране на междучелюстните несъответствия (вижте видове захапки).
Междучелюстни ластици
 • Еластични верижки – Всяка дупчица от верижката влиза около брекета и свързва всички зъби.
Еластични верижки
 • Силиконови апарати (шини) – Служат за подреждане на захапката както в млечно, така и в смесено съзбие.
Един от съществуващите варианти за меки (силиконови) функционални апарати
 • Ретайнери (ретенционни апарати) – Подвижни или фиксирани (залепени зад зъбите) апарати с цел запазване на постигнатия резултат. Ретенцията е важен етап от ортодонсткото лечение. Спазвайте препоръките на Вашия лекуващ лекар по отношение на този финален, но ключов за успешния и устойчив във времето резултат на подреждане на зъбите.
Ретайнери (ретенционни апарати)

Хигиена по време на ортодонтско лечение

Можем да разделим хигиената на 2 основни етапа, а именно:

 1. На зъбите: Хигиената се затруднява от брекетите. Затова използвайте специалните за целта четки, които ще получите от Ортос-Дент.
 2. На апаратите: Всеки един има своите специфики, затова ще Ви посъветваме спрямо конкретната нужда и лечение.

Ще се радваме да допълним списъка с термини с Вашата помощ! Ако имате въпроси и неясноти, не се колебайте да ги споделите с нас като коментар под публикацията и с радост ще Ви отговорим.

Ние, д-р Ненчева и д-р Бочков се надяваме да сме били полезни!

… и Ви очакваме при нас, защото в Оrthos-Dent  обичаме да усмихваме!

До скоро!