Хирургични проблеми и решения

Възможностите на оралната хирургия позволяват под въздействието на местна упойка, да бъдат извадени зъби или корени, неподлежащи на лечение, изрязване на лигавицата /капишон/ над растящи зъби.

Може да бъде извършена екстракция (вадене) на млечни зъби по безболезнен начин, в случаите когато постоянният зъб пробива, а млечният не се клати и затруднява пробива му. Това често се случва след девитализиране (умъртвяване) на млечни зъби. Подходящият момент за изваждане на зъба се установява след клиничен преглед и рентгенова снимка. Навременно взетото решение съвместно с ортодонт  позволява свободен пробив на постоянния зъб.